Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik åk 8 Formula kap 1 & 2 ht-20

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Under detta område kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten med decimaltal, negativa tal och potenser.

Under 9 veckor kommer vi att jobba med de fyra räknesätten med decimaltal, negativa tal och potenser.

Bedömningsform: Skriftligt prov

Preliminär Undervisning/Tidsram

Tid

Område

Teori

Uppgifter

Vecka 35

Introduktion och test

 

 

Vecka 36

Vårt talsystem

s. 9

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Avrundning

s. 13

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 37

Addition och subtraktion

s. 22

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Multiplikation och division

s. 23

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 38

Multiplikation med små tal

s. 25

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Division med små tal

s. 28

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 39

Tal mindre än noll

s. 53

s. 53-54

 

Addition och subtraktion med positiva tal

s.55

s. 55

 

Addition och subtraktion med negativa tal

s. 56

s. 56

Vecka 40

Problemlösning 2:1

 

s. 57

 

Tänk efter 2:1

 

s. 58

 

Diagnos 2:1

 

s. 58

 

Spår 1 ELLER Spår 2

 

s. 59-60 ELLER s. 61-64

Vecka 41

Potenser

s. 66

s. 66-67

 

Tiopotenser

s. 68

s. 68-69

 

Små tal i potensform

s. 70

s. 70-71

 

Problemlösning 2:2

 

S. 72

Vecka 42

Tänk efter 2:2

 

s. 73

 

Diagnos 2:2

 

s. 73

 

Spår 1 ELLER Spår 2

 

s. 74-76 ELLER 77-81

 

Kapiteldiagnos 2

 

s. 82

 

Utmaningar 2

 

s. 83

Vecka 43

Repetition 2

 

s. 84-85

 

Något Extra 2

 

s. 86-87

 

Sammanfattning 2

s. 88

 

Vecka 43

Skriftligt prov

 

 

 

 

Generellt 


Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar vi avsnittet "Verktygslådan" i slutet av boken.

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback