Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Samhällskunskap - Arbete och pengar

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

Varför finns det pengar? Hur gjorde man förr? Kommer vi att använda kontanter i framtiden? Detta arbetsområdet kommer att handla om ekonomi.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla kunskap om 

- ekonomi och konsumtion för familjer

- samhällets ekonomi, hur skattepengar används

- viktiga begrepp som inkomst, budget, skatt, bidrag, ränta 

- några orsaker till och konsekvenser av fattigdom och välstånd

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att resonera om hur man kan påverka sin ekonomi 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer: 

- din kunskap om ekonomi och konsumtion för familjer

- din kunskap om samhällets ekonomi och hur skattepengar används

- din förmåga att förstå, förklara och använda viktiga begrepp

- din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av fattigdom och välstånd

- din förmåga att resonera om hur man kan påverka sin ekonomi 

Undervisning och arbetsformer

Vi läser och arbetar kring boken Varg tillsammans

Du kommer att få möjlighet att arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Vi kommer att titta på filmer och läsa olika texter och resonera kring dem.

Studiebesök


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback