Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Familj och skolan

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Vi jobbar med : Familj och vänner; hur vi kan leva tillsammans på olika sätt, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma, hur vi kan visa att alla är lika mycket värda. Skolan; varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan, var man kan få hjälp om man får problem i skolan.

 

Konkretiserade mål:

Du skall kunna: 

- ge flera exempel på hur en familj kan se ut, 

- diskutera könsroller och jämställdhet, 

- beskriva hur man ska gå tillväga och få hjälp om man har problem i familjen,

- berätta om vem som bestämmer i skolan, 

- berätta hur man ska gå tillväga om man inte mår bra i skolan, 

- beskriva vilket stöd man kan få från skolan om man behöver.

 

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med:

  • att läsa boken Puls Samhällskunskap
  • göra små test med hjälp av Plickers kring det vi läser om
  • att prata, diskutera och arbetar i arbetsboken kring det vi läser
  • att ha skriftliga och muntliga uppgifter enskilt och i grupp
  • att lära oss ord och begrepp som hör till det vi jobbar med

 

Du ska:

  • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
  • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt
  • kunna skriva ner dina tankar och åsikter så att andra förstår

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

Matriser i planeringen
Familjen och skolan.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback