Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Bild är ett språk - år 7 ht 21

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

På vilket sätt kan man uttrycka tankar och känslor utan att skriva eller samtala.

    Syfte:

     - bild är ett språk
     - förmedla känslor med hjälp av streckgubbar

 

     Processrapport:
     - vad gick bra?
        varför?
     - vad gick mindre bra?
        hur löste du det?
     - vad har du lärt dig?
   

     Lektionsgenomgång:

     1. powerpointpresentation

     2. eleverna sätter igång med sin arbetsuppgift

     3. städa

     4. fotografera och skriva processrapporten i OneNote

     5. slut

 

    


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild
Uppgifter
Inlämning
Powerpointpresentation