Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Färglära åk 4

Klämmestorpsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Färglära och hur man ska tänka kring olika nyanser och skuggningar är grunden i allt måleriarbete.

Målet med undervisningen

Att du ska förstå vad begreppen primärfärg, sekundärfärg, nyanser och skuggning innebär.

Att du ska förstå vad varma och kalla färger innebär.

Att du ska få förståelse för hur man i praktiken kan tänka vid färgläggning, med hjälp av begreppen ovan.

 

Så här ska vi arbeta

Under tre lektioner ska vi göra följande:

1: Under en genomgång pratar vi om färghjulet och dess olika delar, om vilka färger som anses varma respektive kalla, vad nyans innebär och hur man kan tänka kring skuggning. Genomgången filmas och du kan se den här nedan igen om du vill och behöver.

2: Du får se en film om hur man färglägger med färgpennor, för att få en ökad förståelse för just den tekniken. Filmen finns längre ner, under uppgifter.

3: Du ska färglägga en målarbild utifrån de tankesätt du lärt dig under genomgången och när du sett filmen.

 

Det här ska bedömas

Din förmåga att färglägga med olika nyanser.

Din förmåga att färglägga med skuggningar.

Din förmåga att tillämpa tekniken färgpennor.

 

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Film: FÄRGPENNOR
Film: Genomgången
Foto: DIN BILD

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback