Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Reading and Listening Comprehension Tests

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Reading Comprehension Tests and Listening Comprehension Tests

En kartläggning av elevens kunskaper i engelska. Testerna fokuserar på läs- och hörförståelse där eleverna läser texter och fyller i saknade ord och svarar på frågor på texten, samt lyssnar på talad engelska och svarar på frågor. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Matriser i planeringen
Läsförståelse och hörförståelse
Uppgifter
Listening Comprehension test 2 - year 9
Listening Comprehension test 2 - year 9
Listening Comprehension test 2 - year 9
Reading Comprehension test 2 - year 9
Reading Comprehension test 2 - year 9
Reading Comprehension test 2 - year 9
Stormy Weather - Reading year 9
Reading Comprehension Test 3 -year 9
Reading Comprehension Test 3 -year 9
Stormy Weather - Reading year 9
Listening Comprehension Test 1a
Reading Comprehension Test 1a
Reading Comprehension Test 1a
Listening Comprehension Test 1a

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback