Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Källkritik

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Hur kan vi lita på att en källa är tillförlitlig? I det här momentet ska ni få lära er om källkritikens grundprinciper och om hur historiker arbetar med källor.

 

V.35
Tisdag :
Föreläsning
Diskutera: Varför är källkritik viktig idag? Hur kan vi använda den på dagens informationsflöden? Sociala medier? Nyhetsartiklar? Broschyrer? 
Övning läroboken
Torsdag: Öva källkritik. Uppgift 3 och 4. Läroboken – övning om källkritik.
 
v.36
Tisdag: Öva källkritik. Källor första världskriget.
Torsdag : Repetera öva
 
V.37
Tisdag: Examinerande källkritisk bedömning

 

Föreläsningen om källkritik hittar ni här: 

https://sandviken-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/EUFOFNxwPYtGuKaS0twNfegBvR1P1-q62hUQq0FxGT5x8A?e=H7whFe

 

I läroboken kan du läsa om källkritik på s. 19-27. 

Ni hittar också kapitlet här:

https://sandviken-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/ETW4cWcwNRFDhQlsDNpKjVgBUs6t3WQshQGxzQLu9aVdnw?e=ozJjQx

 

Källor från skyttegravskriget: https://sandviken-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/ERnqOdcrovBFqcxRZnI1JqYBw_sM7fdpInLNoGFQjlEq5Q?e=l1vt2P

 

 


Läroplanskopplingar

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Matriser i planeringen
Källkritik - Historia 1b
Uppgifter
Prov källkritiskbedömning
Övningar i källkritisk bedömning
Källkritik - diskussionsfrågorna 1-6 i läroboken