Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Källkritik

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 1 september 2023

Hur kan vi lita på att en källa är tillförlitlig? I det här momentet ska ni få lära er om källkritikens grundprinciper och om hur historiker arbetar med källor.

 

V.35
Måndag :
Föreläsning
Diskutera: Varför är källkritik viktig idag? Hur kan vi använda den på dagens informationsflöden? Sociala medier? Nyhetsartiklar? Broschyrer? 
Övning läroboken
Fredag: Öva källkritik. Uppgift 1 och 2. Läroboken – övning om källkritik s.29. (Att använda internetsidor som källor.) 
 
v.36
Måndag: Öva källkritik. Tillsammans muntligt Gustavs krönika. Enskilt skriftligt, se uppgift. 
Fredag : Repetera och öva inför prov. Källor från skyttegravskriget. 
 
V.37
Måndag: Examinerande källkritisk bedömning

 

Föreläsningen om källkritik hittar ni här: 

Källkritik SA23.pptx

 

I läroboken kan du läsa om källkritik på s. 19-27. 

Du hittar även sidorna här: 

https://sandviken-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/EYe4SWsCHw5EidSFTLY1s5QBGSaJ8d_QUxhljinwSzACig?e=okepog 

 

 

Källor från skyttegravskriget: 

Källor - skyttegravskriget.pdf

 

 


Läroplanskopplingar

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Matriser i planeringen
Källkritik - Historia 1b
Uppgifter
Prov källkritiskbedömning
Övning i källkritisk bedömning
Källkritik - diskussionsfrågorna 1-6 i läroboken

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback