Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Lyssna, anteckna och återberätta ht 2020

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vecka 34-37

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Lyssna, välja ut och sammanställa information
  • Muntligt återberätta
  • Ge respons

 

ARBETSSÄTT

Vi går igenom studietekniska strategier när man lyssnar på information. Vi tränar tillsammans genom att lyssna på en dokumentär och sammanställa informationen från denna. Dokumentären återberättas för er och ni tränar på att ge respons på framförandet utifrån en responsmall.

Därefter är det dags att prova på egen hand. Du väljer en av de dokumentärer jag ger er att lyssna på och sammanställer informationen. I grupp ska du sedan återberätta din dokumentär och de andra i gruppen ger respons på ditt framförande.

Slutligen reflekterar du över hela arbetet utifrån några fastställda frågor.

 

BEDÖMNING

I detta arbetsområde ligger fokus på att träna studieteknik, trygghet i grupp och reflektion. Bedömningen blir därför utifrån kamratrespons och inte för betyg. Kunskapskraven framgår nedan som information.

Du visar din förmåga att:

  • lyssna och välja ut information
  • sammanställa information
  • återberätta muntligt
  • ge respons
  • reflektera över ditt eget lärande

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.

Eleven kan ge enkla omdömen.

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur.

 

C

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.

Eleven kan ge utvecklade omdömen.

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur.

 

A

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.

Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen.

Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur.

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lyssna, anteckna och återberätta

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback