Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Etik och moral

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

I slutet av vårterminen påbörjade vi ett arbete med etik och moral, det kommer vi att fortsätta med under början av höstterminen också. Vi har följt serien #vembryrsig.

Vad?

Vad innebär det att göra rätt? Måste man alltid följa regler och när kan det i så fall vara bra att frångå de? 

 

Hur?

Vi kommer att följa en serie som heter #vembryrsig. Utifrån den kommer vi att diskutera, i mindre grupper och i helklass.

Avslutningsvis kommer vi att skriftligt resonera utifrån ett/flera etiska dilemma.

 

Bedömning.

Aktiviteten på lektionerna samt skrivuppgiften.


Läroplanskopplingar

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback