Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Terminsplanering trä/metallslöjd åk3 vt -21

Påskallavikskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Denna termin blir elevens första kontakt med trä/metallslöjd i skolan. Det innebär att vi kommer att jobba mycket med grundläggande kunskaper, säkerhet, ordning och reda. Prova på de enklaste verktygen och metoderna att bearbeta och dekorera trä.

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla:
- Vad verktygen heter och hur de används på ett säkert sätt
- Enkla metoder att arbeta i trä
- Materiallära
- Arbete med färg och form

Vi kommer att arbeta med ett flertal mindre arbeten där vi provar på olika arbetsmetoder. Eleven har ofta många idéer och det ska vi försöka ta vara på och väva in i arbetsuppgifterna. Viktigt med lekfullt lärande som främjar fortsatt lust att skapa och utveckla.

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sina kunskaper genom att:
- Komma med idéer till sitt arbete
- Tillverka föremål med olika verktyg
- Delta i samtal om arbetet

Tidsram

Arbetet pågår under hela terminen.

Bedömning

Se Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter