Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

När Hundarna Kommer

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Vi läser, reflekterar, skriver och samtalar om boken "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer.

Vi kommer att läsa Jessica Schiefauers bok När hundarna kommer. Vi inleder läsningen gemensamt men sedan läser du enskilt. 

Under lektionstid finns tid för läsning men du kan också behöva läsa en del hemma. Du får ett lässchema där det framgår hur långt du ska ha läst till olika datum samt vilka frågor om bokens innehåll du ska reflektera kring, genom "Tankemeningar". Dina reflektioner skriver du i dokumentet på Classroom eller i en skrivbok. Reflektionerna kommer att vara ditt underlag vid samtal bl.a.

Vi kommer att gå igenom olika läsförståelsestrategier samt strategier för hur du kan utveckla dina tankar i såväl skrift som i samtal. Samtal om boken sker i olika gruppsammansättningar där du övar på att sammanfatta, att leda och att delta i samtal.

Efter läsningen löser du några uppgifter där du får reflektera kring handling, karaktärer, träna på att göra kopplingar och dra slutsatser i en sammanfattning av boken.

Bedömning sker utifrån:

- Tankemenigarna (skriftliga tankar och reflektioner om bokens innehåll, kopplingar och slutsatser)

- gruppsamtal (sammanfatta, leda och delta i samtal)

- skriftlig sammanfattning av boken 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska Munkegärde
Uppgifter
Recension