Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 5

Lpp Slöjd trä -och metall vt -21

Påskallavikskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Du får välja mellan två olika slöjdarbete med en given "ram". Det kan vara något att hänga på eller en meter furubräda med sammanfogning. Du ska formge ditt slöjdföremål med tydliga skisser/ritningar med utsatta mått och du ska besluta vilken typ av funktion ditt arbete ska ha. När arbetet är klart ska du värdera ditt slöjdföremål och din arbetsinsats.

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Syftet med undervisningen är att ge förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Du kommer få undervisning om säkerheten i slöjdsalen.

Du ska få prova på olika sätt att skissa en idé till ett slöjdalster.

Du ska formge ett slöjdföremål som du kan hänga något på eller formge ett slöjdföremål av högst en meter furubräda med någon form av sammanfogning.

Tänk efter: hur ska slöjdföremålet se ut, vad kan du använda ditt slöjdföremål till, var ska du ha ditt slöjdföremål.

Vi kommer att prata om idéer, var man kan få idéer från och hur man ska jobba vidare på en idé.

Vi kommer att prata om olika metoder och tekniker som du kan använda.

Du kommer att få arbeta med olika verktyg och maskiner.

Du ska ytbehandla ditt slöjdföremål.

Du ska värdera ditt slöjdarbete och hur din arbetsinsats under lektionerna har påverkat resultatet.

Visa vad du lärt dig

Du ska visa på slöjdlektionerna att du har kunskap om hur man arbetar på ett säkert sätt.

Du ska visa under hela arbetets gång från idé till färdigt slöjdalster, att du kan efter instruktioner genomföra ditt arbete.

Du ska värdera hela ditt arbete, du får hjälp av reflektionsfrågor.

Tidsram

Arbetet kommer att pågå hela höstterminen

Bedömning

Läraren kommer att bedöma det du visar att du kan av hela processen från idé till färdig produkt. Se bedömningsmatris


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback