Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Grundläggande kunskaper i svenska

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Vi kommer de första veckorna testa elevernas kunskaper i grundläggande kunskapskrav enligt läroplanen.

Målet med undervisningen

Veta hur eleverna ligger till i svenska enligt gällande kunskapskrav för att kunna fortsätta arbetet med varje individ på bästa sätt.

 

Så här ska vi arbeta

Testa eleverna i svenskämnets rubriker: läsa, tala och skriva.

 

Det här ska bedömas

Elevens förkunskaper. Resultatet av testerna jag gör.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback