Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och Hälsa åk 6 20/21

Påskallavikskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Detta är en del av bedömningen av Idrott och Hälsa Rörelseekonomi t.ex. tempo, ansats, avstamp, smidighet, koncentrationsnivå för att klara uppgiften, använder fler muskelgrupper än vad som uppgiften kräver. Hantera kroppen i allsidiga rörelser i relation till aktivitet och redskap. Koordination, kroppskontroll, samspel, delaktighet, strategier. Anpassa och variera sitt spel själv och med andra, gör medvetna val och reflekterar egen insats. Handisättning, spänning i kroppen, samordning av vänster/höger kroppssidor, koordinera armar/ben, bibehållen balans under förflyttning, hur tyngdpunkt fördelas, tvekan vid försök, överdriven kraft/fart. Samordna hopp, rotation, bålstabilitet och spänstförmåga. Takt och rytm, komplexa rörelser t.ex. flyt, klapp, rörelseuttryck, takt, swing, anpassat till tillfället, armvevning stora rörelser små rörelser en dominant sida synkroniserar spänst och smidighet. Reflektion Planera, genomföra, värdera och utvärdera sin idrottsplanering utifrån perspektiven rörelse, hälsa och livsstil. Samtala om egna upplevelser. Hur mår jag? Vad gör jag för att må bättre?

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Hopprep Koordination, tempo, rytm, flyt, handrörelse/armrörelse(armvevning), stora rörelser, små rörelser, en dominant sida, synkroniserar, spänst och smidighet. Hopp på stället. Rör sig -flyttar framåt / bakåt, koncentrationsnivå för att klara uppgiften, använder fler muskelgrupper än vad som uppgiften kräver.

Sammansatta rörelser Löpning och hopp, längdhopp/höjdhopp, avsats-avstamp-höjd-landning-kontroll, avståndsbedömning, rörelseekonomi,kraftinsats, balans. Målmedvetenhet, anpassning, balans-

Redskap Planera insatsen, sammansatt rörelseförmåga, ansats, hävarm, klättring, balansera, landa. Hantera kroppen i allsidiga rörelser i relation till aktivitet och redskap. Delvis kontrollerat rörelsemönster. Deltar och visar på allsidig förmåga

Effektiva rörelser, anpassar rörelser d.v.s. farten, landar med smidighet, kontroll, rumsuppfattning, kroppsuppfattning.

Rotation i räck Samordna hopp, rotation, bålstabilitet, spänstförmåga, komma upp med höften mot räcket, tumgrepp, hur mycket kraft behövs, kroppskontroll vid landning.

Boll Anpassning av kraft, kontroll, löpning/förflyttning, teknik, öga-hand- fot-koordination, spelstrategi, lagspelare, Hoppa rulla dämpa, dämpa och passa boll, anpassa rytm, balans, samordning, bibehållen av rörelse framåt, bakåt och i sidled.

Lek i undervisningen Koordination, kroppskontroll, samspel, delaktighet, strategier, egna strategier för att vinna. Anpassa och variera sitt spel själv och med andra, gör medvetna val, reflekterar egen insatsfunktionsnedsättning anpassning

Rörelsebana Flyt i rörelsen/kroppskontroll, avvägd kraftinsats t.ex. lodlina upp mot bom- plint över med benen.

Rulla i mutter rotera rygg/sida/mage genom att hålla i smalbenen, ta fart med benen- öppna /stänga, rumsuppfattning, smidighet, justera hastighet, sammansatta grundformer -rulla, rotera, upprepa.

Takt och rytm Beslutsamhet, komplexa rörelser, flyt, klapp, rörelseuttryck och takt anpassat till olika musikstilar.

Visa vad du lärt dig

Detta är en pågående process som mäts av hela tiden. Elever utvecklas olika fort och mycket. Under läsåret kommer en del teoretiska tester att genomföras.

Tidsram

 Två lektioner per  vecka under läsåret. Utöver detta tillkommer t.ex skridskobana och besök i simhall.

Bedömning Se Skolverkets matris enligt kursplanen

 Årskurs 1-6
  E C A
Delta & anpassa rörelser
Takt och rytm
Simma
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
 
Anpassa aktiviteter ute
Orientera sig
 
Förebygga skador
Nödsituationer vid vatten
 

Läroplanskopplingar

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter