Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Människokroppen - celler, hud

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Människokroppen - celler, huden

 

I denna området ska du lära dig om:

- Människans organsystem, organens namn, utseende, placering, funktion, samverkan

- Organens placering och samverkan

- Livets utveckling

- Cellernas namn, utseende, placering, funktion och samverkan

 

begreppslista:

organ, organsystem, hormoner, cell, pigment, överhud, läderhud, underhud, flagorna, hovar, salva, inflammerade

 

Hur vi ska jobba: 

Vi kommer använda boken som huvudstöd i vårt arbete samt vi ska arbeta i arbetsboken. Vi kommer att diskutera om olika frågor inom temat. 

 

Bedömning: 

- Hur deltar du på lektionerna, hur du diskuterar inom området, vilka ord du använder

- PROV: 14 sept, måndag

- till betyg A: Presentation om en hudsjukdom

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback