Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Pedagogisk planering Svenska 3

Hushagsgymnasiet (används ej längre), Borlänge · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Resultat på nationella provet
Resultat på nationella provet
7b. Skönlitteratur - Bortbytingen: en novellanalys
Absolut sista chansen: språkhistoria
7. Skönlitteratur - Selma Lagerlöf
6. Februari: öva PM inför NP
6. Februari: öva PM inför NP
5. Januari: Språkhistoria
5. Januari: Språkhistoria
4 a. December: Retorik - hålla tal
4 b. December: talmanus
4 a. December: Retorik - hålla tal
4 b. December: Talmanus
3. November: retorikanalys (bedömningsuppgift)
3. November: retorikanalys (bedömningsuppgift)
3. November: retorikanalys
3. November: Retorikanalys
3. November: Retorikanalys
2. Oktober: PM-Språkförändring
2. Oktober: PM-Språkförändring
1. Augusti: muntligt anförande
1. Augusti: muntligt anförande
1. Augusti: muntligt anförande
1. Augusti: PM-Språkförändring