Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Vetenskaplig text - PM

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Nu är det dags att skriva PM!

För minnet - pro memoria - det står förkortningen PM för. PM är en vetenskaplig texttyp där du som skribent sammanfattar det viktigaste kring ett ämne eller en frågeställning.

Du kan läsa mer i läroboken "Svenska impulser" (sida 136-141) om vad ett PM är och vilka olika delar ett PM ska innehålla.

Under det här arbetsområdet kommer du att bekanta dig med begreppet vetenskaplighet. I slutet av förra läsåret lyssnade vi på läkaren och författaren Anders Hanses sommarprat och detta kan du återvända till när du söker fakta. Dessutom kommer vi att läsa artiklar och populärvetenskapliga texter m.m. Arbetet mynnar sedan ut i att du skriver ett PM och lämnar in.

Lycka till!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
PM

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback