Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Identitet och normer.

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Alla föds vi med en personlighet, men sedan formas vi av vår omgivning och våra erfarenheter. Kanske har du någon särskild händelse i ditt liv som du vet har påverkat dig mycket? Vem du är och vilken roll du har i ett större sammanhang formar din identitet och hur den byggs upp. Även samhällets normer påverkar dig och den identitet du har i olika sammanhang. Din livsstil, fritids­intressen och relationer formar också din identitet och hänger ihop med din hälsa och hur du mår.

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

  • reflektera över ungdomars livsvillkor och roll i samhället, både idag och förr i tiden.
  • värdera fakta samt dina och andras åsikter om identitet, livsstilar, normer och välbefinnande.
  • fundera över och analysera orsaker till skillnader mellan ungdomars livsvillkor, som till exempel socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • söka information om ungdomar från olika slags källor.


    Centralt innehåll

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Åldersgränser i Sverige
Intervju (Keun Yeong från Sydkorea).
Julias resa
Sammanfattning och repetition.
Keun Yeong från Sydkorea
Övergripande frågor:

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback