Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Brott och Straff Åk6

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Hur är lagarna uppbyggda i Sverige och vilka som skriver lagarna? Vad det är som gör att vissa blir kriminella och bryter mot lagarna? Vilka påföljd (straff) kan man få? Vad beror konflikter på och hur kan man lösa dem på ett så bra sätt som möjligt i skolan eller ute i samhället. Detta och mycket mer ska vi skaffa oss kunskaper om!

Lag o Rätt, Etik o Moral Åk6 V.34-37

Syfte och förmågor

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Dessutom att själv kunna reflektera, ta ställning och argumentera för vad som är "rätt och fel" enligt lagen och på andra sätt. Du får öva på att leva dig in i brottslingens och brottsoffrets situation. Vi kommer också att lära oss hur lagarna är uppbyggda i Sverige, vilka oskrivna regler som finns och hur de påverkar oss i vardagen. Finns det några samband mellan brott och straff? Vi använder olika typer av källor, statistik och bilder som vi granskar och tolkar för att ta reda på relevant information till arbetsområdet. Vi lär oss att argumentera med hjälp av etiska begrepp.

Arbetssätt:

  • Samhällsbok utkik s.44-59, Religionsbok puls s.158-168
  • Lärarledda genomgångar
  • Filmer från sli,
  • Arbete i grupp och enskilt med orsaker och konsekvenser. Samband – likheter och skillnader
  • Källövningar kopplat till arbetsområdet
  • Digitala verktyg, statistik och diagram

Centralt Innehåll/mål efter avslutat arbetsområde:

Det här arbetsområdet kommer att delas in i delarna:  

·         Lagar och regler

·         Normer, traditioner och moral

·         Brott och straff

·         Etik & Moral, rätt & fel (Religion/Sh)

 

Efter avslutat arbetsområde har du kunskaper om:

-Att skilja på lagar, regler och normer

-Vilka olika brott som finns i Sverige och vilka straff de kan leda till

-Förstår varför vi har lagar, hur de har förändrats genom tid och vilka våra fyra grundlagar är idag

-Känna till om antalet brott har ökat, varför/varför inte

-Veta vilka uppgifter en polis har.

-Kunna förklara hur gången från att ett brott begås till att en dom utdelas. 

-Vad de olika personerna under en rättegång har för uppgifter. 

-Kunna diskutera varför människor begår brott och vad de får för konsekvenser för samhället och de enskilda individerna.

-Veta vilka straff som finns och kunna resonera, värdera kring dessa

-Förstå begreppen skyldighet och rättighet samt kunna redogöra för några rättigheter och skyldigheter från 0 till 18 år.

-Att ta ställning till vad som är moraliskt rätt eller fel i olika situationer (etik o moral i religionsämnet)

-Att tolka och diskutera bilder som visar situationer där någon kanske gör fel samt situationer där något är rätt och orättvist (etik o moral i religionsämnet)

-Att fundera över vad moraliska bråk och konflikter beror på och hur de kan lösas (etik o moral i religionsämnet)

-Visa att du kan förstår och kan använda dig av de begrepp som är relevanta för arbetsområdet lag och rätt samt etiska ord och begrepp:

Viktiga ord o Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet (Samhällskunskap):

lag, regel, norm, moral, grundlag, gärningsman, misstänkt, straffmyndig, medhjälp, belastningsregister, socialtjänst, försvarsadvokat, tilltalad, åklagare, målsägande, målsägarbiträde, vittnesed, nämndemän, domare, notarie, vittne, jurist, skyddstillsyn, villkorlig dom, samhällstjänst, gripa, häkta, häkte, anhålla,rån, mened, förtal, skadegörelse, gromning, åverkan, förundersökning, domstol, rättegång, dömd, inbrott, misshandel, skadegörelse, stöld, lagbok, rättssäkerhet, allemansrätt, böter

 Etiska begrepp (religion): Den gyllene regeln, orätt, rätt, orättvist, rätt , fel, etik, moral, ansvar, skuld, solidaritet, frihet, konsekvens, gyllene regeln, empati

Utvärderingsformer: Löpande bedömning sker genom arbetets gång genom muntliga diskussioner och skriftliga uppgifter. Skriftligt prov v.37.

Att göra i detalj:

V34: Utdelning material, mål för året, diskussion nyheter. Läsning s.44-47, instuderingsfrågorna 1-3 på s.58  

V.35: Film brott och straff. Läs s.48-58. Instuderingsfrågorna 4-11 på s.58

V.36: Etik o Moral 

V.37: Skriftligt prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback