Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

HT20 Friluftsliv & orientering

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Friluftsliv och utevistelse är bra för oss människor. Du ska få möjlighet att uppleva det genom vårt cykelläger till Mölle och vandringen på Kullaberg. Du kommer att få arbeta med din förmåga att planera och egnomföra olika friluftsaktiviteter under dessa dagar. Orientering där du ska träna på att öva och förbättra din förmåga att läsa olika tyer av kartor och träna på att göra smarta vägval.

Inledning och syfte

 

Du ska få möjlighet att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer under vårt läger till Mölle.

Du ska träna dig i hur du på bästa sätt kan planeras, organiseras och genomföras olika friluftsaktiviteter. Du ska träna och öva på att använda olika kartor och hitta och ta dig fram i skog och terräng.

Arbetssätt

Projektbeskrivning Friluftsliv och Orientering

Lgr 11 Syfte:

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 

Centralt innehåll:

 •  Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Kunskapskrav:

(E)  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Arbetsuppgift:

Friluftsliv och utevistelse

 • Planera och delta i gruppen inför lägret packlista, karta och matlagens matval

 • Genomföra och delta i lägrets olika delar (cykling, vandring, olika friluftsaktiviteter och matlagning)

 • Följa regler och säkerhet under lägret 

 • Ta ansvar och delta i gruppuppgiften kring filmen/presentation med ljud

 • Skriva din enskilda reflektion - kolla “stödfrågorna” och använd som stöd under en lektion

 • Orientering i skogen

Gruppuppgift: Göra en film om stormkök, allemansrätten, packning och utrustning, tältning, vandring och cykling för att visa din kunskap i planera/genomföra en friluftsaktivitet.Filmen ska innehålla alla delar och max 5min lång. Tänk på att fota och filma under era två dagar. Fredagen den 28/8  och tisdagen den 1/9 redigerar ni och får ihop filmen.Tänk på att fördela arbetet väl i gruppen.

Enskild skriftlig reflektion under lektionen 4/9. Dessa frågor  ska du ha i din bakgrund under hela planerade och genomförande av lägret.

 • Vad är friluftsliv för dig?

 • Har du någon egen erfarenheter av friluftsliv?

 • Vad är viktigt att tänka på när du ska vistas utomhus och i naturen? Vad behöver du ta hänsyn till?

 • Vilka hälsovinster kan du få av utevistelse och att utöva friluftsliv?

 • Vilka hinder och svårigheter anser du att det är med att utöva friluftsliv?

 • Vilka “faktorer” gjorde att du lyckades planera och genomför lägret till Mölle?

 • Vilka “faktorer” gjorde att din upplevelse vid lägret till Mölle blev mindre positiva? 

 • Vilka utmaningar bemästrade du?

 • Vilka minnen tar du med dig från denna friluftsupplevelse?

 • Har du lärt dig något nytt om friluftsliv och utevistelse?

Bedömning

Bedömningen finns i matrisen HT20 Friluftsliv & Orientering

Du kommer att bedömas utifrån:

 • hur du har planera och genomfört de olika friluftsaktiviteterna 
 • din förmåga att läsa kartan och välja effektiva vägval för att hitta och ta dig fram till kontrollerna
 • hur du utvärdera ditt friluftsliv för att förstärka hur du har planerat och genomfört olika friluftsaktiviteter under lägret

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
HT20 - Friluftsliv & Orinetering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback