Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

I arbetet i engelska i årskurs 5 kommer vi att tala, lyssna, läsa och skriva engelska. Vi kommer att använda oss av texter, filmer, sånger, ramsor, lekar och läromedel.

 

  • Du ska utveckla din förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på engelska.
  • Du ska utöka ditt engelska ordförråd
  • Du ska lära dig om hur livet ser ut för dem som bor i engelskspråkiga länder.

Så här jobbar vi:

  • Vi arbetar,  tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel Skills 5.
  • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
  • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
  • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor och leker lekar.
  • Vi lär oss om hur människor i engelsktalande länder lever, vad de har för traditioner, matvanor m.m.
  • Vi övar grammatik 

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska och enkla texter från olika medier

Eleven kan redogöra för innehåll och förstår budskap i det den hört eller läst.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven kan välja och använda någon strategi för att lösa problem och förbättra interaktionen.

Eleven känner till något om hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Jag kommer att bedöma

       ...ditt muntliga deltagande på lektionerna.

       ...ditt arbete med skriftliga uppgifter.

       ...muntliga och skriftliga förhör.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback