Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 14 september 2021

Välkommen till Samhällskunskap 1a1 - 50p - höstterminen 2021!

Vi kommer under kursen Samhällskunskap 1a1 - 50p, att gå igenom följande områden:

 * Vad är samhällskunskap?

* Politik och styrning

* Mänskliga rättigheter

* EU

* Internationella samarbeten / organisationer

* Samhällsekonomi

*Näringsliv och arbetsmarknaden

* Massmedier

  Källkritik är en röd tråd som följer alla delområden och du kommer även att redovisa i olika former både muntligt och skriftligt - debatter, rapporter, etc

 

v35-36

Intro samhällskunskap

Digital ”bok”-  Samhällskunskap 1a1 (Liber)

 Område 1

Vad är samhällskunskap

 – individ, samhälle och kultur?

Påverka – påverkas, kunskap – okunskap, identitet, diskriminering

+ Källkritik

v37-39

Område 2

Politik och styrning

Demokrati – diktatur, statsskick (institutioner/lagar), riksdag-regering, politiska partier, kommuner, landsting, regioner

v40

Område 3

Vad är mänskliga rättigheter?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

v41-42

Område 4

Vad gör EU

bakgrund, institutioner, befogen-heter, beslut, ekonomi, framtiden

v45

Område 5

Internationella samarbeten / organisationer

v46-47

Område 6

Samhällsekonomi

- ekonomiska kretsloppet, privat-ekonomi – konsumtion - sparande

v48-50

Område 7

Näringsliv och arbetsmarknaden

Offentliga sektorn, arbetskraft, arbetslöshet, den svenska modellen, arbetsmarknadspolitik, kollektivavtal/ lagar

v51-v3

Område 8

* Massmedier

– åsikter, opinion samt makt – den nya digitaliserade världen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1