Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Vi kommer under höstterminen att utveckla vår kännedom om forntiden. Vi kommer förutom att söka fakta arbeta kreativt i olika former. Temat kommer avslutas med en redovisning där vi delger varandra våra nya kunskaper och visar upp det som vi har skapat.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

- Förstå tidsbegreppen istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kunna placera dem på en tidslinje.

- Förklara hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern, t.ex. boende, mat, kläder, redskap och gravar.

- Berätta om fornlämningar. 

- Skriva faktatexter om det du lärt dig om forntiden med egna ord så att andra förstår.

- Beskriva hur föremål förändrats över tid.

- Framställa berättande bilder.

- Kunna göra enkla jämförelser mellan dagens samhälle och tidigare epoker.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

- placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.

- berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.

- göra några jämförelser mellan forntid och nutid.

- beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.

- framställa bilder som passar till temat.

- skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.

 

Dina faktatexter, berättelser, bilder och annat skapande samt dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen.

 

Så här kan du visa vad du kan:

- Skriva

- Presentationer

- Måla

- Delta aktivt i undervisningen

 

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande: 

Läsa böcker och texter

- Se filmer

- Skriva texter

- Måla bilder/kreativt

- Samtala och reflektera


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback