Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Slottan åk 1 No - årstider

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

I arbetsområdet årstidsväxlingar kommer du att få lära dig vilka årstider som finns under ett år och vilka månader som ingår i de olika årstiderna. Du kommer även få lära dig om olika kännetecken i naturen under de olika årstiderna samt hur djur och växter anpassar sig. I arbetsområdet kommer du att bli bekant med begreppen jämnvikt och balans.

Syfte:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för naturen samt ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förståelse för hur naturen förändras under de olika årstider. Genom undervisningen ska eleverna få kunskap om hur djur och växter i vår närmiljö anpassar sig till naturen. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda begrepp inom biologi och fysik.

Mål

Du ska:

  • Kunna namnge några månader kopplade till årstiden
  • Kunna ge exempel på kännetecken i naturen under de olika årstiderna
  • Kunna namnge några vanligt förekommande växter, svampar och träd i vårt närområde samt dess delar
  • Känna till någon livscykel hos djur och växter
  • Känna till begreppen jämnvikt och balans

 

Bedömning

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.

 

 


Läroplanskopplingar

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback