Skolbanken Logo
Skolbanken

Teknik

Katrinebergs anpassade grundskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Vi kommer att lära oss mer om några olika uppfinningar, hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. Undervisningen syftar också till stimulera elevernas intresse för teknik.

 

Vi kommer att:

Lära oss om datorns historia.

Lära oss om kamerans historia.

Samtala om några  uppfinningar, samt vem som uppfann dem.

Samtala om tekniska dilemman.

Samtala om vad som är en uppfinning.

Leta efter tekniska lösningar på skolan. 

Söka på internet om olika uppfinningar och deras uppfinningar.

Bygga torn av olika material.

Arbeta med rörelse som balans, friktion och svängning.

Ta kort under arbetets gång med kamera eller Ipad. 

 

 

Bedömning:

Sker efter varje arbetsmoment.


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.

Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.

Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback