Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Friidrott och orientering SA11B

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 september 2020

Friidrott och orientering! Vi börjar läsåret med friidrott och orientering. Vi kommer att arbeta både praktiskt samt teoretiskt genom rörelseanalys.

Tidsperiod

  •  v. 34-43

Övergripande mål och riktlinjer

Se kopplade mål nedan.

Vad ska jag lära mig? 

      Se kopplade mål nedan.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

  • genom att delta i olika friidrottsgrenar, samt orientering
  • genom att anpassa din egen insats till aktiviteten. 
  • Diskutera skador och för arbetsområdet aktuella teoretiska delar så som analys av utförd rörelse. 

     Formativ

  • Aktivt deltagande i alla praktiska moment. 
  • Samtal och diskussioner.
  • Analysuppgift.

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vecka

Tisdag

Gemensam

Onsdag

PULS gemensam

Torsdag

Klassvis (omlott med år 8)

34

sommarlov

klassvis

Prata om arbetsområdet

promenad

 

35

Orientering

 

 

 

Orientering

Orientering

 

 

36

IUG Dans/Orientering

 

 

Orientering

IUG Dans/

Orientering

 

 

37

Examination i Orientering. (Norrtälje hela dagen)

 

 

PULS

 Skoljoggen

38

Friidrott testa på längdhopp, spjut, kula - välja en gren, filma utförande och sätta upp ett utvecklingsmål.

 

 

 

PULS

TEMA

39

Träna enligt planering

PULS

TEMA

40

Träna enligt planering

 

PULS

TEMA

41

Filma, analysera utveckling. Utvärdera mål

PULS

TEMA

42

Reservlektion

PULS

Reservlektion

43

IUG Gymnastik

 

 

PULS

IUG Gymnastik

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Friidrott och orientering
Uppgifter
Rörelseanalys av friidrottsgren
Min målsättning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback