Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska (åk 5)

Skederids skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Can you speak English? Yes, you can! Can you get better? Would you like to be a champ?

Tidsperiod:

 • Löpande under hela läsåret  

Förmågor:

 • förstå och tolka innehåll i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.  

Vad ska du lära dig? (kunskapskrav)

 • Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.
 • Du kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.
 • Du kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.
 • Du känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

Hur ska du visa det? (bedömning)

Jag kommer att bedöma det du har lärt dig genom:

 • lyssna till ditt muntliga deltagande på lektionerna.
 • ditt arbete i workbook och andra skriftliga uppgifter.
 • muntliga och skriftliga förhör.

Hur ska vi arbeta för att komma dit? 

 • Vi arbetar (tillsammans, enskilt och i grupp) med vårt läromedel "Champ 5".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
 • Vi  läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor, leker lekar och sjunger sånger.
 • Vi  tränar på engelska i workbook, på webben, på arbetsblad och som hemläxa (glosor).
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner, matvanor etc.
 • Vi ser på filmer och relevanta klipp på t.ex. YouTube.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska - åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback