Skolbanken Logo
Skolbanken

Hygienvecka på LilleSkutt v.43

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

I och med pandemin som råder i världen är vi alla införstådda med att hålla god hygien är viktigt. Även barnen använder handdesinfektion i vår kommun. Vi vill ytterligare tydliggöra för barnen hur bassiluskorna finns överallt och hur vi kan påverka för att hålla oss friska. Och att vi människor får en godare hälsa med ren hygien och rörelse.

Bakgrund

Det övergripande syftet med hygienveckan är att på ett roligt och spännande sätt förankra goda hygienvanor i förskolan, minska smittspridning och förbättra vår hälsa. Goda hygienvanor tidigt i livet leder till goda hygienvanor senare i livet. 

 

Metod

Vi startar måndag förmiddag med en invigning:

  • Tillsammans med de andra avdelningarna ute på gården på förskolan. Denna invigning hålls i av två pedagoger.
  • Vi dansar tillsammans till musik. Gympasången, Babblarsången och Imse vimse spindel wow.

 

Vi kommer att sätta upp bassiluskor här och där på avdelningen. De kommer att finnas på väggarna, i taket, i gardiner och på fönstren. Allteftersom veckan går försvinner de förhoppningsvis då vi bl.a. lär oss tvätta våra händer, försöker nysa i armvecket och vädrar.Resten av veckan kommer vi att:

  • Ha gympa (bra för hälsan att röra på sig)
  • Måla var sin bassiluska
  • Promenad med frukt och sagostund (bra med frisk luft för hälsan)
  • Pratar om att tvätta händerna, vi ser inte alltid att vi är smutsiga men behöver tvätta ändå

På fredag avslutar vi med en samling:

  • Vi har bassiluskor med djur på baksidan som barnen får fiska upp med en magnetiskt fiskespö.
  • Vi sjunger om djuret och sedan ”kastar vi ut” bassiluskorna genom fönstret. 

 

 

 

 

Mål

Att barnen på ett lekfullt sätt ska lära sig att deras hygienvanor påverkar både dem själva och andra. Och att de ska ta med sig den kunskapen genom livet. 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback