Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Förskolebrevet på Spejarna

Dibber Bråta, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 9 september 2022

På Dibber Bråta har alla pedagoger skrivit på och arbetar aktivt med Förskolebrevet. Vi vill att alla barns integritet skyddas och stärks på förskolan. Barnen ska alltid känna att vår förskola är en trygg plats att vistas på.

Bakgrund

Förskolebrevet.se skapades av treskablinoll.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatt för sexuella övergrepp. Vi i förskolan vill förebygga problemen genom att lära vuxna och barn om integritet och hur viktigt det är med rätten till sin egen kropp. 

 

Varför? (syfte med undervisningen)

Vi strävar efter att förskolan ska vara en trygg plats för alla barn att vistas i. 

Barnen ska känna att de har rätt att bestämma över sin egen kropp och våga säga ifrån när något är fel. Barnens integritet ska alltid skyddas.

Barnen ska känna förtroende för oss pedagoger på förskolan så att de vågar berätta för oss när något är fel.

Genom Förskolebrevet får vi pedagoger mer kunskap om hur vi ska agera i olika situationer och även färdigt material för hur vi ska arbeta med det i barngruppen.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Alla pedagoger på Dibber Bråta förskola har skrivit på förskolebrevets integritetspolicy.  

Vi försöker arbeta mot att förskolan ska vara anpassad så att barnen alltid ska känna att det har en möjlighet att få gå på toaletten ifred - vi har ingen insyn vid skötbord m.m men kan signalera till andra vuxna om vi behöver hjälp med något. 

Det ska aldrig vara fler barn i skötrummet än de som byter blöjor eller hjälper ett barn på toaletten. Ordinarie personal och vikarier som är välbekanta för barnen byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök samt tillåts vara ensamma med barnen på vilostunden. Under blöjbytet/toalettbesök sätter vi ord på det vi gör (det ger barnet ett sammanhang av det som sker och signalerar även att ett blöjbyte är något ”kliniskt” som görs av hygieniska skäl). Om barnet inte vill byta blöja/gå på toaletten förklarar vi varför vi behöver göra det. 

Vid toalettbesök på Dibber Bråta frågar vi barnen hur de vill ha det när de är på toaletten (t.ex. hjälp med byxor, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför). På varje toalett finns bildstöd för hur ett toalettbesök går till. Tydlighet är viktigt för alla barn i alla rutinsituationer. Barn som precis blivit blöjfria erbjuds att sitta antingen på potta eller toalett. Vid ombyte av kläder sker detta i toalettrummet. 

Vi stjäl aldrig kramar eller pussar från barn. Vi kramar barnen när de själva vill. Om vi ska trösta barnen med en kram frågar vi alltid ”vill du ha en kram?” och accepterar sedan deras svar på ett neutralt sätt. Vi uppmuntrar aldrig barn till att kramas om de inte vill, det gäller oavsett relationer. 

Om vi busar eller kittlar ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger ”nej/stopp/sluta” – även om barnet skrattar. 

Vi låter aldrig en vikarie öppna, stänga eller ansvara för en vila, vilket innebär att vikarien aldrig är själv med barnen.

Vi arbetar aktivt med litteratur som stärker barnens rätt att säga nej, till exempel ”10 små kompisböcker”, Rädda Barnens "Stopp min kropp", Boken om "Liten" samt Barnkonventionens värdegrundsmaterial.  

I arbetet med integritet använder vi Lärvännen Hjärtrud, som står för allas lika värde och Hjärteprogrammet som är kärnan i Dibber.

 

Under augusti arbetar vi mycket med gruppkänsla, trygghet och samspel. Barnen bestämmer aktiviteter och vi pedagoger stöttar i leken och ser till att vi lär känna varandra bra. Vi skapar tillfällen där barnen kan mötas i mindre gruppkonstellationer.

Vi kommer att arbeta med en lärvänn i taget som vi fokuserar lite extra på och ger lite extra kärlek samt uppmärksamhet. 

  • Januari - Hjärtrud 
  • Februari - Alfa-Beta 
  • Mars - Rör-Else 
  • April - Ute-Ugo 
  • Maj - Lek-Levi 
  • Juni 
  • Augusti/September - Hjärtrud 
  • Oktober - Krea-Tiva 
  • November - Räkne-Reza 
  • December 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Spejarna. 

 

Hur ska vi dokumentera?

Arbetet dokumenteras tillsammans med barnen. Deras tankar och känslouttryck tas tillvara samt deras upplevelser kring aktiviteterna. Vi reflekterar kring förskolebrevets utformning och aktiviteter för barngruppen under reflektionstillfällen i lilla eller stora arbetslaget.  

 

Hur sker utvärdering/uppföljning?

Arbetet utvärderas i personalgruppen på avdelningsplanering, reflektionstid, team-möten och APK.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Vi går igenom och diskuterar integritetspolicyn vid varje reflektionstillfälle samt uppdaterar oss kring riktlinjerna för Förskolebrevet varannat reflektionstillfälle. 

 

Vem ansvarar?

Alla pedagoger på Spejarna. Sofia har det yttersta ansvaret för dokumentation, planering och reflektion. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter