Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologi: Naturen!

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 augusti 2020

I det här arbetsområdet får du lära dig om naturen som grunden till allt liv på jorden och om människans syn på naturen genom historien. Du kommet att lära dig om hur djur och växter grupperas, om ekosystem och om vanliga djur och växter i vår närmiljö.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet med området är:

 • att förstå biologins betydelse för samhällsutvecklingen med evolutionsteorin i centrum.

 • att förstå den vetenskapliga definitionen av liv.

 • att lära om hur olika arter av djur och växter har uppstått och hur de grupperas. 

 • artkunskap om vanliga djur och växter i närområdet.

 • att studera ekosystem, näringskedjor och näringsvävar i närmiljön

 

Arbetssätt / Undervisning

Du kommet att få: 

 • läsa faktatexter från olika källor, t ex läroboken "Puls Biologi Naturen" och olika faktaböcker.

 • lyssna på lärarledda lektioner.

 • titta på filmer samt diskutera dessa.

 • delta i samtal och diskussioner.

 • arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass.

 • befästa kunskaper genom att arbeta med olika arbetsblad.

 • göra undersökningar i närområdet.

 • skriva olika faktatexter.

 • arbeta bed nyckelbegrepp inom området.

 • skriva enkla rapporter.

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att delta i diskussioner.

 • din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter.
 • din förmåga att använda information i diskussioner. 

 • din förmåga att genomför enkla undersökningar i närområdet samt redovisa dem..

 • din förmåga att använda biologins begrepp i dina samtal och texter.

 • de kunskaper du visar i prov/tester.

 • din förmåga att analyser och göra jämförelser inom området.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att delta i undersökningar och dokumentera dessa
 • Genom att delta och vara aktiv på lektionerna samt genomföra dina arbetsuppgifter
 • Genom att använda dig av rätt ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • Genom att genomföra tester och prov

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Biologi - mål år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback