Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Materias uppbyggnad

Lorensberga 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Vad består allt av? Hur är alla ämnen uppbyggda? Vad har atomer med faser, tryck, värme, volym och densitet att göra? Vad är det för skillnad på blandning och lösning?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska får förståelse kring hur allt runt omkring dig är uppbyggt och får förklaring till vissa situationer och fenomen omkring dig.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss genom att se filmer, läsa i läroboken samt diskutera ord och begrepp på lektionerna. Vi kommer också tillsammans i klassen skriva en dokument med förklaringar till dessa ord och begrepp på lektionerna.

Det kommer att vara läxförhör på ord och begrepp utifrån det dokument som vi gör tillsammans.

I slutet av arbetsområdet så kommer det att vara en slutuppgift på hela arbetsområdet där du ska förklara olika situationer och fenomen med hjälp av de ord och begrepp vi lärt oss.

Vad som kommer att bedömas:

Laborationerna - hur de kan följa en instruktion och skapa en egen, hur du laborerar och utvärderar laborationen.

Läxförhören - hur väl du kan de ord och begrepp som vi lär oss.

Slutuppgiften - hur väl du kan använda orden och begreppen vi lärt oss för att förklara situationer och fenomen.

Hur du får visa vad du kan:

I diskussionerna på lektionerna, vid laborationerna, på läxförhören och slutuppgiften.


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Materias uppbyggnad
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter