Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Bygg en Ballongbil

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 november 2021

Ni skall med hjälp av olika material konstruera en bil som med hjälp av en ballong drivs framåt. Ni skall avsluta med att tävla mot varandra vem som har bilen som går längst.

Att bygga en ballongbil

Innehåll och arbetsformer:

Börja med att titta på några filmer och fundera kring hur ditt fordon ska se ut.

Material:

kartonger, blomsterpinnar, trähjul, tejp, saxar, sugrör och ballonger.

 Gör en egen ritning över din bil.

du kommer att lämna in en teknisk rapport som beskriver ditt arbete.

Bedömning:

Kommer att bedöma ditt arbete löpande under processen.

dels hur bilen körs ,dels hur bilen ses ut.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback