Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Kunskaps äventyr

Hagalundskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vi kommer arbeta med praktisk matematik samt mattebok.

Vi kommer under höstterminen att arbeta med både praktisk matematik samt en del i matteboken som kommer att bli beställd till klassen.  

Praktisk matematik innebär att barnen arbetar praktiskt, rör sig, får undersöka, ta reda på, röra sig, lösa uppgifter tillsammans. 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback