Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Vad är Teknik och fem enkla maskiner

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2020

I det här arbetsområdet kommer vi att gå igenom begreppet Teknik och vad det kan stå för. Vi kommer också att arbeta med de 5 enkla maskinerna.

 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Undervisning.

 

Undervisningen i detta arbetsområde kommer att ske under vecka 35 - vecka 37. Vi kommer att läsa i böcker, skriva i våra skrivhäften och i våra iPads, titta på film, söka information, arbeta enskilt och i grupp, diskutera, redovisa och få svara på frågor - både skriftligt och muntligt.

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med de grundläggande tekniska maskinerna som är:

 

Skruven

 

Hjulet

 

Kilen

 

Hävstången

 

Lutande planet.

 

Vi kommer att undersöka var de finns i vår närhet. Var de finns i elevernas vardag och vilken nytta man kan ha av dessa.

 

Vi ska göra egna konstruktioner av de fem enkla maskinerna.

 

Vi ska titta på filmer, läsa, rita, konstruera och diskutera.

 

Mål.

 

Du ska kunna ge en kort förklaring av de 5 enkla maskinerna och ge exempel på vad och hur de kan användas.

 

Du ska kunna använda en del av teknikens begrepp kopplade till de 5 enkla maskinerna.

 

Du ska kunna nämna några vanliga föremål i din vardag  som använder någon eller några av de 5 enkla maskinerna.

 

Bedömning:

Vi utgår från arbetet i klassen,  de gemensamma och individuella samtal som pågår i det dagliga skolarbetet. De svar man får på frågor. De redovisningar och konstruktioner som eleverna gör.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback