Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Tema värdegrund

Bålbroskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 augusti 2020

Under höstterminens första veckor kommer vi att arbeta extra intensivt med värdegrund. Detta för att tidigt skapa ett tryggt klassrum för alla elever. Trygghet ger lärande.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska träna oss på att förstå egna och andras känslor för att på så sätt skapa respekt, trygghet och gemenskap.

Vi kommer även arbeta med normer och regler i elevernas vardag som förekommer i bland annat lekar och spel, detta för att synliggöra för eleverna varför regler kan behövas. Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Utarbeta gemensamma regler skola/fritids.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att se på film och läsa böcker med efterföljande diskussioner om olika känslor. Vi kommer också att sjunga, leka, skapa och samtala. Vi kommer bla arbeta med material från Lions Quest. Filmer ”Ugglan och kompisproblemet”

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt under de aktiviteter som genomförs under detta arbetsområde.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback