Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Olika material

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 augusti 2020

Nu ska vi lära oss om olika material, hur de sorteras och vad de har för egenskaper. Vi lär oss genom att lyssna, diskutera och utföra olika undersökningar.

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

  • Du lär dig olika materials egenskaper
  • Du lär dig hur du sorterar olika material
  • Du lär dig hur några föremål i din vardag kommit till och vad de är tillverkade av
  • Du lär dig om normer och regler i din vardag

Hur ska vi lära oss detta?

Du lär dig genom att;

* göra enkla undersökningar

* diskutera om olika material och miljö med dina klasskompisar

* titta på film och samtala om vad du/vi har sett

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma om du; 

* på ett enkelt sätt kan berätta något om några olika materials egenskaper och hur vi kan sortera dem

* kan berätta något om hur några föremål i din vardag kommit till och vad de är tillverkade av.

* du kan delta aktivt i samtal om normer och regler i din vardag

 

Hur får du visa vad du kan?

Du visar genom;

* att delta aktivt i skapandet

* att delta aktivt i samtal, diskussioner samt svarar på frågor

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback