Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Trä- och Metallslöjd låda/automata Läsår 2020/2021

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Prova på att konstruera en låda. Se film om hur du ska göra. Lär dig grunderna konstruktionsritning i två vyer och hantverkstekniken, sammansättning skruvning/pluggning.


Du kommer att få möjlighet att
    •    lära dig grunderna (olika begrepp)
    •    få kunskap om hur du sammansätter med hjälp av skruvteknik och träplugg
    •    skapa efter egen idé eller efter en färdig beskrivning
    •    träna på att tolka det estetiska uttrycket
    •    ta ansvar för din inlärning genom att använda internet (flippat klassrum)
    •    dokumentera din arbetsprocess med hjälp av slöjdorden i google classroom

Arbetssätt
- Du får inspiration från internet, böcker, stenciler och föremål.
- Du använder filmer från nätet som visar hur du konstruerar en automata.
- Du lär dig hur man gör en enkel konstruktionsritning, sammanfogning, problemlösning och prövar och omprövar
- Hantera verktyg och redskap
- Materialkunskap


Filmer
Automata Grunderna och exempel
https://youtu.be/0jHtjtLXdaM
https://youtu.be/LisFKxJ0ufI
https://youtu.be/bdH98312slQ

Automata Inspiration
https://youtu.be/Ky0Sctsiw6Y

Sammansättning med träplugg
https://youtu.be/RL5TLRwe5WI


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback