Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KOTKOS01

KOTKOS01

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning.

Hur vi gör på Staffangymnasiet

Konstruktion bygger på tillämpad fysik.

Grunderna i mekanik och hållfasthetslära varvas med övningar i CAD

Lite övningar i Excel

Tillverkningsmetoder och materiallära översiktligt

Vi fokuserar på mekanisk konstruktion

Muntliga och skriftliga redovisningar

Olika konstruktioner görs enskilt och eller i grupp

De första övningarna betygsätts ej med bokstavsbetyg

Betygsättning och prov

Teoretiska prov med beräkningar ger ett grundbetyg

Sedan beror betyget hur väl och noggrant man utfört inlämningsuppgifter så  betyget kan både höjas och sänkas utgående från det man presterat teoretiskt.

 

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och miljömässiga förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik.

Undervisningen ska förbereda eleverna för att delta i framtida teknisk utveckling och bidra till att de förstår betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling inom konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett tekniskt språk och förmåga att använda begrepp med anknytning till konstruktionsprocessen. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om svenska och internationella standarder som reglerar konstruktionsområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med konstruktionsuppgifter i projektform. I undervisningen ska cad (computer aided design) vara ett verktyg i konstruktionsarbetet. Matematiska och teknikvetenskapliga teorier, observationer, modeller och beräkningar ska användas i undervisningen och eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att använda teknisk programvara. Denna förmåga samt problemlösningsförmåga ska tränas i konkreta konstruktionsuppgifter.

 

Undervisningen i ämnet konstruktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
 2. Kunskaper om produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet samt om sambanden mellan dessa faktorer i konstruktionsprocessen.
 3. Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och komponenter samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
 4. Förmåga att utföra mätningar, simuleringar och test.
 5. Förmåga att lösa problem och konstruktionsuppgifter samt utföra beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
 6. Kunskaper om standarder och normer inom konstruktionsområdet.
 7. Förmåga att dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera konstruktionsarbete.
 8. Förmåga att använda tekniska begrepp och modeller.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Introduktion i produktionstekniska förutsättningar, kvalitet och lönsamhet enligt modern produktionsfilosofi.
 • Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation.
 • Teoretiska modeller, observationer och konstruktionsprojekt inom det teknikområde som används i kursen.
 • Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning.
 • Beräkningar, provningar, mätningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar inom något eller några teknikområden med hänsyn tagen till matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
 • Datorkunskap och användning av relevanta datorprogram, till exempel kalkylprogram eller projektstyrningsprogram, inom valt teknikområde.
 • Ritteknik med hantering av cad-program eller andra programvaror.
 • Nationella och internationella system för teknisk standardisering med grundläggande standarder och normer inom valt teknikområde.
 • Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter.
 • Dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbete och resultat.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback