Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 november 2020

En resa i tiden längs tidslinjen från jordens uppkomst ("Big Bang") för 4,6 miljarder år sedan fram till yngre järnåldern på ca. 800-talet (vikingatiden) .

Förhistorisk tid - Forntiden

I det här temat ska du få lära dig något om hur livet på jorden uppkom från Big bang till järnåldern. Du ska få lära dig hur det första livet på jorden uppkom, samt hur de första människorna på jorden levde. Du ska få jämföra de tidiga människornas liv under olika perioder med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t.ex. som spår av istiden och tidiga bosättningar.

Mål

Jag ska kunna berätta i stora drag om jordens/livets utveckling tills järnåldern.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna förstå och använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

Arbetssätt

 • Läsa olika böcker och texter.
 • Skriva olika texter som t.ex. faktatexter.
 • Måla och illustrera från forntiden.
 • Diskutera och argumentera.
 • Se bilder och filmer från forntiden.

Vi kommer bedöma och titta på (se även matrisen under matriser).

 • Om du med stöd förstår vad de olika tidsepokerna innebär och på vilket sätt människan har utvecklat sitt sätt att leva.
 • Om du med stöd lär dig begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Om du med stöd kan jämföra de olika tidsepokerna med varandra och se likheter och skillnader.
 • Om du med stöd kan sätta ut de olika tidsepokerna på en tidslinje och komma ihåg vad som hände när. 
 • Om du med stöd kan skriva kortare faktatexter om en av tidsåldrarna.
 •  

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback