Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Rättvik · Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

I Svenska 1 får du möjlighet att utveckla din läs- och analysförmåga, skriftlig framställning och dyka ner i retorik och muntlig framställning.

Examinerande uppgifter

1. Skönlitteratur - Novellanalys

2. Retorik - Skriftlig framställning (argumenterande text)

3. Retorik - Muntlig framställning (argumenterande tal)

4. Språklig variation - Dikt/sång

5. Skriftlig framställning - Djuren i naturbruket (informerande text) 

6. Skönlitteratur - Romananalys

7. Nationellt prov - Muntlig framställning (2021 - v. 5-6)

8. Nationellt prov - Läsförståelse (2021-04-20)

9. Nationellt prov - Skriftlig framställning (2021-04-22)


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Matriser i planeringen
Svenska 1 - kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback