Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Trygghet, demokrati, empati, samarbete och respekt 2020-2021

Trönö förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

I värdegrundsarbetet använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi lägger stor vikt vid att utveckla respekt för allt levande och omsorg för vår närmiljö. I en miljö där olikheter ses som naturligt och självklart utvecklar barnen förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara. Vi lär och utvecklas tillsammans, vuxna är medskapande och viktiga som förebilder. Genom att vara medveten om många olika sidor hos individen så kan vi bemöta människor på ett individuellt plan och ta hänsyn till flera delar av livet samtidigt. Den pedagogiska miljön är viktig, föränderlig och utvecklas efter intressen och behov.

Nuläge

 

 • Kommunikation och konflikthantering är det centrala och viktigaste på vår förskola. Vi pratar alla mycket med barnen om normer och värden i vardagen och förklarar våra beslut. Vi ger barnen förtroende och ansvar att lösa sina konflikter själva med oss i bakgrunden som stöd. 
 • Vi har våra egna kompisregler. De uppdateras varje år de äldsta barnen diskuterar och beslutar dem i samlingen. 
 • Tillsammans med barnen kommer vi att arbeta med sociala relationer och att få ihop den nya gruppen.

De äldre barnen behöver träna på att visa hänsyn och respekt för varandra och för de yngre barnen. De yngre barnen "känner  på varandra" på olika sätt både mjukt och hårt.

Barnen behöver träna på att lyssna och förstå instruktioner.

Mål

 

Barnen ska känna sig trygga och våga säga ifrån. Vi är alla olika och tycker olika. Alla är bra på sitt sätt!

Vi vill att barnen ska kunna:

 • Samarbeta
 • Hjälpa andra
 • Demokrati
 • Ansvar
 • Hänsyn
 • Känna trygghet
 • Lika/olika

Vi vill att de vuxna som jobbar med barnen ska visa:

 • Empati
 • Respekt
 • Förtroende
 • God förmåga att kommunicera

 

 

Syfte

 

Vi vill att barnen kan uttrycka:

 • Jag känner mig glad, ledsen, arg eller rädd.
 • Min kompis känner sig ledsen.
 • Jag kan hjälpa!

Samt

 • Lösa konflikter muntligt
 • Visa hänsyn
 • Vara rädd om varandra, vår närmiljö och våra saker.

Genomförande

 

Vi kommer att börja med att jobba med våra kompisregler och samarbetsövningar/lekar i samlingen. De yngre barnen kommer att få "fiska" uppdrag. Vi kommer att läsa böcker som handlar om normer och värden att det är ok att vara olika. Vi kommer också att använda materialet Stopp! min Kropp! För att visa på att det är ok att säga nej och att allt annat än ett ja är ett nej! Barnen kommer att få lyssna på sagor som handlar om hur man kan vara en bra kompis. Vi kommer också att använda oss av Alfons vänskapslåda som en del av trygghetsarbete https://shop.friends.se/produkt/alfons-vanskapslada/

En vecka i mars månad kommer vi att jobba med rocka socka för att uppmärksamma olikheter- allas lika värde. Vi pysslar, sjunger, tittar på film, diskuterar och naturligtvis så bär vi olika strumpor den  21/3 http://rockasockorna.se/ 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera det vi gör med hjälp av foton och filmer. Dokumentationen läggs i bloggen på Unikum och ev i barnens lärloggar.

 

Ansvar

Pedagogen som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentation och uppföljning.

 

Uppföljning

 

Vi följer upp och reflekterar tillsammans med barnen efter aktiviteterna. Personalen reflekterar tillsammans på fredagar när vi har gemensam reflektionstid. Vi analyserar våra reflektioner en gång i månaden.

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback