Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6 - 9

Piano

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Melodi- och ackordspel på piano.

Melodier och ackord på piano

- Enskild övning på eget piano i hörlurar under lektionstid.

- Perioden avslutas med spelprov i melodi- samt ackordspel på valt material. 

 

 

Kunskapskrav för melodi- och ackordspel

Betyg E

Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming
... samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med
visst flyt.

Betyg C

Eleven kan spela enkla melodier... med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.

Betyg A

Eleven kan spela enkla melodier... med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback