Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Planering för gymnastik 2021-2022

Trönö förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi vill att barnens skall uppleva att rörelse är något positivt. De ska vara lustfyllt att röra på sig tillsammans med kompisarna.

Nuläge

Många barn rör på sig alldeles för lite. Vi vill därför främja rörelse i vardagen. 

Mål

Barnen skall ges möjlighet att prova på olika rörelselekar i gymnastiksalen, i skogen och i verksamheten.

Barnen skall ges chans till inflytande. De äldsta barnen ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera ”sin”gympa. 

Alla barnen skall få vara med på sina villkor.

Vi vill att barnen som börjar förskoleklass till hösten skall känna sig bekväma med att gå till gymnastiksalen. De ska känna igen sig.

Barnen skall ges tillfällen att träna samarbete,  lyssna på varandra, självförtroende, följa instruktioner, turtagande.

Syfte

Alla barn skall ges möjlighet till lustfylld rörelse och känslan av att lyckas.

På höstterminen planerar pedagogerna varje ”gympatillfälle”. Barnen får vara med och önska vad vi skall göra.

På vårterminen får de äldsta barnen göra sina ”egna” planeringar tillsammans med den ansvarige pedagogen.

Genomförande

På hösten så planerar den ansvarige pedagogen för varje gympa tillfälle. Barnen får komma med önskemål. På våren får de äldsta barnen planera minst ett gympatillfälle var.

Varje tillfälle är upplagt lika för att alla ska känna igen sig och vara trygga med vad som ska hända.

Uppvärmning

Aktivitet

Lek

Avslappning

 

På våren kommer vi att åka skridskor, åka två skidlopp och i samband med förskolans dag springa bamseloppet.

Både på hösten och våren så kommer vi att gå på skogspromenader. De äldsta barnen födda 2016-2017 kommer att få prova på lite yoga, yogaflöden efter läsvilan.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera lite sporadiskt på hösten. Framsteg som det enskilda barnet gör dokumenteras i barnens lärlogg. 

På våren dokumenteras varje tillfälle som barnen har planerat själva. 

Ansvar

Annika och Ellinor och ansvarar för genomförandet. Dokumenterar gör ansvarig pedagog.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar tillsammans med barnen i slutet av läsåret.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback