Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Kemi - Kemiska reaktioner

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Eleverna lär sig om enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Fotosyntes och förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 Bedömning:

Eleverna läser texter, diskuterar och tittar på filmer och utifrån det arbetar med diskussionsfrågor. Eleverna kommer bedömas genom begreppkunskap och arbete utifrån frågor som förklarar området.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 35-39, ht -20.

 

Begreppslista:

kemisk reaktion, atomer, molekyler, energi, klorofyll, klyvöppning, cellandning, nedbrytning, fotosyntes, koldioxid, syre, solenergi, druvsocker, förbränning, kretslopp.

 

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback