Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Ht 20 Åk 7 Biologi- växter, biologisk mångfald

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Ett arbetsområde med fokus på vår natur.

I detta område kommer vi att arbeta och träna följande förmågor i biologi

 

Kunna samtala om och diskutera frågor som rör naturen och ekologisk hållbarhet.

kan skilja på fakta och värderingar

kan ta ställning och motivera sina ställningstaganden

kan beskriva konsekvenser

kan ställa frågor och bemöta argument som för diskussionen framåt

 

Söka naturvetenskaplig information 

använder olika källor

kan använda informationen i diskussioner samt för att skapa texter eller annat material

 

Genomföra fältstudier

skapa egna frågeställningar

använda utrustning säkert och effektivt

jämför resultat med frågeställning

ger förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Centralt innehåll: nedan finns de delar av biologin som vi kommer att arbeta med i detta område

Natur och samhälle

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Biologins metoder och arbetssätt

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

Tidsplan

Vecka 34  Fredag: Utomhus-Träd exkursion

 

Vecka 35

Veckans arbete:

Repetera träd

Växternas släktträd

Alger, mossor och ormbunkar

Fredag: Utomhus - mossor och ormbunkar

Vecka 36 (Läxa till onsdag - kunna de 12 träden samt lite extra om de två du fördjupat dig i.)

Veckans arbete:

Alger mossor och ormbunkar

Fröväxter 

Blommans delar, pollinering/befruktning

 

Fredag:Utomhus  Naturruta

 

Vecka 37   (läxa till onsdag sig 44-49 om alger, mossor och ormbunkar)

Veckans arbete:

Biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet

 

Vecka 38 (Läxa till onsdag Kunna blommans delar pollinering/befruktning sid 50-51.)

Veckans arbete:

Biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet

 

 

 

Bedömning:

Diskussioner, inlämningsuppgifter, läxförhör, exkursioner


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
BIOLOGI Lgr11, matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback