Skolbanken Logo
Skolbanken

Avd. Ankaret Utbildning- & Undervisningsplan

223201 Förskolan Udden, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Alla barn och familjer ser olika ut och utifrån barn konventionen har alla barn samma rättigheter och lika värde. Hur lyfter man upp detta och skapar förutsättningar för detta i praktiken? Vi vill i arbete kring boken "Stjärn familjer" lyfta detta och göra barnen medvetna om alla barns likheter och olikheter. Boken lyfter upp mångfalden inom familjekonstellationer och erbjuder reflektion över sin egen familj och andras.

Utbildningsplan

Då vi har många överinskolade och nyinskolade barn på avdelningen Ankaret funderade vi kring hur vi kunde lära känna varandra bättre och även skapa en gemenskap och trygg grupp. Samtidigt har vi en ny lag sen första 1 januari 2020 då barnkonventionen blev just en lag som vi behöver följa och utgå ifrån när vi planerar vår verksamhet. I och med detta har vi valt att börja terminen med att arbeta med boken Stjärn familjer som handlar om kärlek och att leva tillsammans i olika familjekonstellationer. 

 

När vi läst boken under våra samlingar blev det en naturlig diskussion hur alla barnens familjer ser ut och även att det ser väldigt olika utifrån om man har syskon eller inte, om föräldrarna bor tillsammans eller om man har en eller två mammor eller pappor. Det finns många olika familjer och ingen är mer rätt än någon annan. I och med allt detta ansåg vi att det var en bra ingång för att lära känna varandra och lyfta alla barns rättigheter och lika värde oavsett bakgrund och familj. I och med detta projekt vill vi också skapa förutsättningar och synliggöra alla nya barn på Ankaret, skapa en bra gemenskap och grupp så här i början på läsåret. Hur länge detta projekt sträcker sig vill vi inte spekulera i, utan vi arbetar med detta så länge barnens intresse och engagemang finns där. Vilket vi också kommer reflektera över under vår avdelningsreflektion varje vecka, där vi kontinuerligt diskuterar, reflekterar och planerar all vår undervisning. 

 

Genom boksamtal med barnen kring bokens innehåll och deras egna erfarenheter kommer barnen få möjlighet att utveckla sitt språk kontinuerligt. Vi kommer även ha kortare intervjuer med barnen där barnen, så här i början på projektet, får möjlighet att prata om sin familj. Vidare vill vi också ha ett skapande kring detta projekt så barnen kommer få möjlighet att exempelvis skapa egna hus och teckna deras familjer. Genom detta vill vi även främja deras språk och uppmana barnen att under projektet och våra reflektionstider tillsammans berätta för varandra om deras familj och vad de skapar. Därefter är tanken att vi skapa ett ytterligare intresse kring boken och andra böcker så vi kan fortsätta läsa och diskutera innehåll. 

 

Framför allt vill vi att barnen ska få möjlighet bli trygga på avdelningen ankaret och skapa plats för alla barn i denna grupp, skapa en gruppkänsla och gruppdynamik. Vidare ser vi också arbete som en viktig del i det likabehandlingsarbete vi arbetar med på förskolan, främja språk, kommunikation och mångfald i stort. Lyfta barnkonventionen och genom det göra barnen medvetna om deras rättigheter och värde. Vi vill även att barnen får utveckla deras språk genom de samtal och böcker de kommer i kontakt med, även få knyta an det till deras tidigare erfarenheter. Även få skapa kring detta och på så sätt utveckla deras inre bilder och fantasi, vilket också gynnar deras språkutveckling. Få sätta ord på detta och genom det skapa ett klimat på avdelningen så alla blir sedda och hörda. Detta kommer framför allt ske under våra samlingar och i projekts undervisningen när vi vill synliggöra deras utveckling och skapande så barnen växer med uppgiften, skapa förutsättningar för reflektion, i det lilla och stora sammanhanget.

 

De artiklar i FN:s barnkonventionen som vi kommer lyfta upp lite extra under vårt projekt är följande:

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter”.

”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras”.

”Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden”. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Vi har valt dessa artiklar specifikt för de känns aktuella kopplat till vårt syfte i projektet.

 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vilka barn och pedagoger deltar?

Hur ska projektet dokumenteras?

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback