Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Ljud och Ljus

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Under arbetet med ljud kommer du lära dig om hur ljud uppstår och sprider sig, hur vi hör. Vi kommer även att lära oss om höga och låga toner och starka och svaga ljud. I arbetet med ljus lär du dig om; Hur ljus sprider sig från solen, lampor och andra ljuskällor. Skuggors form och storlek. Hur ljus uppfattas av ögat. Vi kommer även att läsa om metoder och arbetssätt. Vi kommer läsa fakta och även diskutera och lösa problem som boken tar upp där labborationer har gått fel.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Använda kunskaper i fysik/biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning. 
 • Genomföra systematiska undersökningar. 
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier. 
 • Samarbete i par.

Bedömning - vad och hur

 • Delta i diskussioner och samtal och föra dem framåt.
 • Aktiv under lektioner och genomgångar. 
 • Genomföra enkla undersökningar. 
 • Jämföra resultat och förbättra undersökningar. 
 • Visa grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och använder fysikens begrepp.
 • Resonera kring fysikaliska samband inom området ljud och ljus
 • Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter genom film.
 • Individuellt skriftligt prov,

Undervisning och arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar.
 • Gemensamma diskussioner.
 • Filmer från studi.se, avmedia, Ur.se.
 • Diskussioner kring filmerna.
 • Olika experiment och undersökningar.
 • Arbetsblad/Stenciler.
 • Skriftliga förhör.
   
   

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Fysik Ht 20- Ljud & Ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback