Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Åk 6 Engelska - Svara på ett brev

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Eleverna får ett brev som vi kommer att läsa tillsammans i klassen. Därefter ska eleverna besvara brevet skriftligt.

Arbetet beräknas pågå under veckorna 35 och 36.

 

Eleverna ska, utifrån instruktioner, besvara ett brev på engelska.

 

 

 

När vi är färdiga med uppgiften har eleverna tränat på att:

 

- I skriftliga framställningar formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

- I skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

- Välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

- I enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.


Läroplanskopplingar

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Åk 6 Engelska - Svara på ett brev
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback