Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Att sammanfatta

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 augusti 2021

Du ska skriva en sammanfattning av Andres Hansens sommarprat 2019

Sammanfatta

När man sammanfattar en text, väljer man det viktigaste och berättar i en kortare text om innehållet.

Du ska träna på att sammanfatta ett innehåll.

Du ska lyssna på Anders Hansens sommarprat från 2019. Det ligger på SRplay – sök på ”Anders Hansen sommar”

Du får ett papper med olika mellanrubriker.

 

Så här gör du:

1.    Lyssna på programmet i korta avsnitt

 

2.    Stoppa och skriv stödord under varje rubrik på pappret du fått

 

 

3.    När du har lyssnat på hela programmet ska du skriva din sammanfattning

 

4.    Öppna ett dokument i Driven, döp det till ”Anders Hansen”

 

 

5.    Använd dina anteckningar och skriv en hel text som sammanfattar Hansens program.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sammanfatta