Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Argumenterande texter åk 6

Enångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Ganska ofta hamnar vi i situationer då vi förväntas tycka något, till exempel om något är bra eller dåligt. Ibland vill vi även vara med att påverka så att någonting förändras, kanske reglerna för en lek eller veckopengen. Då är det viktigt att kunna uttrycka sin åsikt och argumentera för den. Det ska vi träna på under det här arbetsområdet.

Arbetsgång

Du kommer att träna på att uttrycka din åsikt, alltså säga vad du tycker. Vi kommer att träna på detta både muntligt och skriftligt. 

Du ska även få öva på att uttrycka argument, det vill säga att förklara varför du tycker som du gör. 

Du kommer att få träna i helklass, grupp och själv. Du kommer att både läsa och skriva egna argumenterande texter. 

Under arbetsområdet ska du …

 •  förstå syftet med en argumenterande text .
 •  lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd för att påverka så mycket som möjligt.
 •  läsa och samtala om olika argumenterande texter.
 •  lära dig hur man med hjälp av språket kan övertyga.
 •  tillsammans med din klass/grupp skriva en argumenterande text.
 •  kunna planera och skriva en argumenterande text på egen hand.

Undervisning

Undervisningen börjar med:

 • Olika lekar där man säger sin åsikt, till exempel fyrahörnsövning. 
 • Uttrycka olika åsikter och argument muntligt. .

Undervisningen fortsätter med:

 • Läsa argumenterande texter i grupp och tillsammans hitta åsikter och argument i texterna.
 • Läsa olika argument och tillsammans med andra hitta vilka som är känsloargument och vilka som är sakargument
 • Skriva gemensamma texter då vi använder våra kunskaper. 

Avslutningsvis:

 • Du planerar och skriver en egen argumenterande text.

Lgr11

 

Kunskapskrav

Syfte

Centralt innehåll

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet. Klicka på "Koppla" här nedan och skrolla ner till centralt innehåll i ämnet.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Argumenterande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback